Päikeseelektrijaam Päikesepaneelid Lisaseadmed Infomaterjalid Tehtud tööd Firmast

Elektrivõrguga seotud ja autonoomse elektritoite inverterid (vaheldid), süvatsükli akud ja laadimiskontrollerid


 

KOSTAL PIKO päikesepaneelide võrguinverterid

Võrguinverter Kostal PIKO 3.3

Saksamaal tegutsev perefirma KOSTAL alustas tegevust aastal 1912, hakates valmistama elektrisedmeid. Täna on neil üheks põhisuunaks päikesepaneelide võrguinverterite arendus ja tootmine. Kostal PIKO inverterid on väga heade parameetrite ja kvaliteediga ning ei jää seega sammugi maha teistest tuntud tootjatest.

 

 

Alates 4,2 kW mudelist on kõik Piko inverterid 3 faasilised ja omavad 2 sõltumatut MPPT sisendit (tootlikkus oluliselt parem näit varjude puhul). Alates PIKO 15 mudelist on inverteritel 3 MPPT sisendit.
PIKO 4.2 mudel on kõige väiksema võimsusega 3 faasiline inverter, mida saab Mikrotootmiseks kasutada Eestis.

 

Tänu koostööle SolarWorldi ja Kostali vahel, saame pakkuda meie poolt paigaldatud Mikrotootmise süsteemidele tasuta serveri teenust Saksamaal, mis võimaldab arhiveerida ja jälgida graafiliselt päikesepaneelide süsteemi tootmisandmeid üle veebi või oma nutitelefonis (www.suntrol-portal.com). Mingeid lisaseadmeid pole selle teenus jaoks vaja soetada ja andmete edastamiseks piisab kõige tavalisemast internetiühendusest (ei vaja püsi IPd).

 

Oleme saanud Kostal'i tehaselt ametliku loa seadistamaks PIKO invertereid Eestis kehtivale võrgustandardile EVS-EN 50438:2008.

Taastuvenergia OÜ
12 aastat praktilist kogemust
taastuvenergeetika valdkonnas

562 03831

info@taastuvenergia.ee toimetamised Facebookis