Päikeseelektrijaam lamekatusega hoonele

Taastuvenergia OÜ Päikeseelektrijaam Päikeseelektrijaam lamekatusega hoonele

Lamekatusele päikesepaneelide paigaldamine on maapinnale paigaldamise kõrval järgmine kõige enam kasutatav paigalduslahendus. Päikesepaneelide lamekatuselahendus sobib nii era- kui ka kortermajade katusele päikesepaneelide paigaldamiseks aga kõige ideaalsemad on tööstushooned, kus on ilma varjudeta suured  katusepinnad.

Arvestades Eesti kliima eripära, kasutame päikesepaneelide paigaldamiseks lamekatustele tavapärasest erinevat lahendust, kus päikesepaneelide ridade vahel ei asu ballastraskuseid. Selle tulemusena, kui peaks olema vajalik suure lumega katusepinna puhastamine, siis on seda võimalik teha.
Paigaldamisel läbi katusekatte auke ei tehta ja sobivad kõik katusekattematerjalid. Kuna meie paigaldataval lahendusel on piisavalt suur toetuspind, siis sobib see ka paigaldamiseks näiteks villaga soojustatud PVC katusekatte puhul.