Väikesed tuulegeneraatorid

Väikese tuulegeneraatoriga (<10kW) autonoomses süsteemis (off-grid) elektri tootmiseks on sobivaid tuulised kohti Eestimaal piisavalt. Tuleb vaid vältida suurimat viga, mida alatihti tehakse paigaldamisel – madala masti tõttu jääb tuulegeneraator turbulentsi alasse.

Näiteks sisemaal keset avarat põldu paiknev tuulegeneraator toodab rohkem energiat kui elektrituulik, mis asub ranniku ääres, aga on ümbritsetud kõrgete puudega.

Off-grid süsteemis on mini- väiketuuliku kasutamine ratsionaalne kui aasta keskmine tuule kiirus on paigalduskohas vähemalt 3,5 m/s. Väiksema tuule kiiruse puhul on tasuvam paigaldada vaid päikesepaneelid.

On-grid ehk üldvõrguga seotud lahenduse puhul on väikese tuulegeneraatori kasutamine majanduslikus mõttes aga üsna küsitav, sest aasta keskmine tuule kiirus peaks olema paigalduskohas 4,5 m/s või suurem. Sellise tuule kiirusega kohti on Eestis eramajapidamiste lähedal aga üliharva. Üldjuhul on sellised kohad vaid rannikuäärsed tuultele avatud alad.

 

Masti kõrgus: elektrituuliku tiiviku alumine serv peaks olema vähemalt 6m kõrgemal 100m raadiuses asetsevast kõrgemast objektist.
Soovituslikud minimaalsed masti kõrgused: avatud alal hoone katus  6m; lage põld või mereäärne heinamaa 6-12m; avatud ala väiksemate puude ja hoonetega 12-18m; madala metsaga ala 18-24m; kõrgema metsaga ala 24-30m.

 

Bostonis tehtud elektrituulikute test
Hollandis tehtud elektrituulikute test
Naissaarel asuva väiketuuliku mõõteandmed