Tuulegeneraatorite klassid

Mikrotuulegeneraator elumaja katusel

Laias ulatuses saab tuulegeneraatorid jagada väikesteks (kuni 25kW) ja suurteks (25kW – 3MW). Kuna Eestis on tuulegeneraatorid vahemikus 5-25 kW veel vähelevinud, siis väikestest generaatoritest rääkides mõeldakse pigem kuni 5kW tuulikuid.
Täpsemalt saab jagada tuulegeneraatorid tiiviku pindala järgi järgnevatesse klassidesse:

 • Mikrotuulegeneraatorid – Mikrotuulegeneraatoreid kasutatakse akude laadimiseks näiteks purjejahtidel, valve- ja andmesidesüsteemides, paarisajavatise päikesepaneelide komplektiga koostöös jne. Üldvõrguga ühendamine pole nende generaatorite puhul rentaabel.
  Mikrotuulegeneraatori tiiviku läbimõõt jääb vahemikku 0,5 – 1,25 m, tiiviku pindala 0,2 – 1,2 m2 ja nominaalvõimsus 0,04 – 0,25 kW.
  Näiteks 0,2 kW generaatori aastane tootlikkus keskmise tuule kiiruse 5,5 m/s puhul on 400 kWh aastas. Paigaldus maja katusele või mast alates 4m.
 • Minituulegeneraatorid – Minituulegeneraatorid toodavad 2 kuni 10 korda enam energiat kui mikrogeneraatorid ja aastane tootlikkus keskmise tuule kiirusega 5,5 m/s jääb vahemikku 800 kuni 4000 kWh.
  Tiiviku läbimõõt on 1,25 – 3 m, tiiviku pindala 1,2 – 7,1 m2 ja nominaalvõimsus 0,25 – 1,4 kW.
  Minituulegeneraatorid sobivad ideaalselt akudega võrgust lahti ühendatud süsteemidega, kus siis lisaks päikesepaneelid või diiselgeneraator. Minituulegeneraatoreid võib ühendada ka üldvõrguga läbi võrgu inverteri.
  Paigaldatakse tavaliselt vantidega mastile alates 6m.  Võib kinnitada ka katusele, aga see ei ole hea lahendus, kuna katuse kohal on tugev tuule turbulentsi ala ja see vähendab generaatori efektiivsust.
  Minituulegeneraatorid on Eestis eratarbijate kasutuses kõige populaarsem generaatorite klass.
 • Pereelamu tuulegeneraatorid – Nende generaatorite nominaalvõimsus jääb vahemikku 1,4 – 16 kW, tiivik on läbimõõduga 3 kuni 10m ja tiiviku pindala vastavalt 10,2 – 40,7 m2.
  Sobivad akudega süsteemi, vee kütmiseks ja üldvõrku ühendamiseks.
  Generaatori masti kõrgus alates 9m.
 • Väikesed kommertskasutusse mõeldud tuulegeneraatorid – Tiiviku läbimõõt 10 – 20 m, tiiviku pindala 79 – 314 m2 ja võimsus vahemikus 25 – 100 kW.
  Neid tuulegeneraatoreid kasutatakse peamiselt asutuste juures (n. koolimajad) ja põllumajanduses lisaelektri tootmiseks, samuti väiksema äritegevuse tarvis nagu näiteks Ruhnu saare tuulikud.
 • Keskmised kommerts tuulegeneraatorid – Keskmiste kommerts tuulegeneraatorite tiiviku läbimõõt on vahemikus 20 – 50 m, tiiviku pindala 314 – 1963 m2 ja võimsus 100 – 1000 kW.
  Kasutatakse peamiselt tööstusettevõtetes ja põllumajanduses lisaelektri tootmiseks ja väikeste tuuleparkide loomisel. Näiteks Eesti Energia Virtsu tuulepark.
 • Suured kommerts tuulegeneraatorid – Tiiviku läbimõõt vahemikus 50 – 100 m, tiiviku pindala 1963 – 7854 m2 ja võimsus 1 – 3 MW.
  Suured tuulegeneraatorid on kõige efektiivsemad ja suudavad püüda enim energiat tuulest. Suured tuulegeneraatorid jahvatavad elektrit enamuses Eesti tuuleparkides nagu näiteks Pakri poolsaarel.