Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamine PVGIS andmebaasi abil

Taastuvenergia OÜ Päikese- ja tuuleenergia infomaterjalid Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamine PVGIS andmebaasi abil

1. Sisene andmebaasi, mis asub aadressil
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

2. Kirjuta PVGIS andmebaasis kaardi aknas otsingulahtrisse linna või küla nimi kuhu või mille lähedale on plaanis päikesepaneelide süsteem paigaldada.

3. Vajuta klahvi “Search” ja kontrolli kas kaart kuvab otsitud asukohta.
Linna või küla nime asemel võid sisestada ka asukoha koordinaadid.

4. Vali “PV Estimation”

5. Valikukastis “Radiation database” saab määrata andmebaasi mida arvutustes kasutatakse. Eestis toimib “Classic PVGIS”

6. PV technology – kui mono- või polükristall paneel, siis valik “Crystalline silicon”

7. Installed peak PV power – märgi oma päikesepaneelide süsteemi võimsus (kW).
(Näit: 2880W / 1000 = 2,88 kW)

8. Estimated system losses – siia märgi “5%”.
Kadude protsent 5 tuleneb inverterite tehniliste andmete ja Eestis praktikas mõõdetud tulemuste põhjal.

9.Mounting position – Kui paigaldus maapinnal, siis vali “Free-standing”, kui katusel, siis
“Building integrated”. Maapinnal on paneelide tootlikkus mõnevõrra suurem kuna jahutus tagaküljel on parem.

10. Slope – määra katuse kaldenurk. Optimaalne eestis 40°; lamekatus 0°; seinale paigaldus 90°.

11. Azimuth – määra paneelide täpne suund. Optimaalne on lõuna suund ehk 0°. (sisestamisel näit kagu suund -45° ja ida -90° ning edel 45° ja lääs 90°).

12. Show graphs näitab graafikul kuude lõikes aastast tootlikkust.

13. Show horizon näitab graafikul suvise ja talvise pööripäeva ajal päikese liikumise trajektoori.

14. Web page vali tulemuste väljastamiseks siis kui soovid lähteandmetega jooksvalt katsetada.
PDF vali tulemuse väljastamiseks siis kui soovid andmefaili salvestada oma arvutisse.

15. Tootlikkuse andmete kuvamiseks vajuta nuppu Calculate.

Andmefailis toodud tabelis on kuvatud lahtris “Ed” keskmine päeva tootlikkus (kWh) vastavas kuus. Lahter “Em” näitab tootlikkust kuus (kWh). Lahtri “Em” lõpus on toodud PV süsteemi tootlikkus aastas ( Total for year kWh), mis on ka kõige tähtsam number PVgis kalkulaatori tulemuste puhul kui tegemist üldvõrguga ühendatud süsteemiga.

PS! Arvutuste tulemus on täpne eeldusel, et päikesepaneelidele ei lange puudest või muudest objektidest tekitatud varje.