Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamine PVGIS andmebaasi abil

Taastuvenergia OÜ Päikese- ja tuuleenergia infomaterjalid Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamine PVGIS andmebaasi abil

1. Sisene andmebaasi, mis asub aadressil
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

2. Vali “GRID CONNECTED”

3. Lahter “PV technology” – kui sul on mono- või polükristall paneeld, siis valik “Crystalline silicon”

4. Märgi paneelide kW võimsus lahtrisse “

5. “System losses” lahtrisse kirjuta 5%.
(Kadude protsent 5 tuleneb inverterite tehniliste andmete ja Eestis praktikas mõõdetud tulemuste põhjal.)

6. “Mounting position” – Kui paigaldus maapinnal, siis vali “Free-standing”, kui katusel, siis
“Building integrated”. Maapinnal on paneelide tootlikkus mõnevõrra suurem kuna jahutus tagaküljel on parem.

7. “Slope” – määra katuse kaldenurk. Optimaalne eestis 40°; lamekatus 15°; seinale paigaldus 90°.

8. “Azimuth” – määra paneelide täpne suund. Optimaalne on lõuna suund ehk 0°. (sisestamisel näit kagu suund -45° ja ida -90° ning edel 45° ja lääs 90°).

12. Nupp “Visualize result” kuvab sisestatud andmete tulemuse.

“Yearly PV energy production [kWh]” näitab vastavalt lähteandmetele päikeselektrijaama aastast tootlikkust