Päikesepaneelide paigaldamine ja suunamine

Taastuvenergia OÜ Päikese- ja tuuleenergia infomaterjalid Päikesepaneelide paigaldamine ja suunamine

Statsionaarne paigaldamine katusele

Eestis on kõige optimaasem päikesepaneelid paigaldada lõuna suunas ja 40° maapinna suhtes. Selline asetus on parim, kui on soov saada aastaringselt maksimaalne energiakogus, näiteks elektri müümisel üldvõrku.

Võrreldes lõuna suunas paigaldatud paneelidega väheneb päikesepaneelide tootlikkus aastas kagu või edela suunal ca 5% ja ida või lääne suunal ca 20%.

Võrreldes 40° maapinna suhtes paigaldatud paneelidega väheneb päikesepaneelide tootlikkus aastas katuse kaldega 30° või 50° ca 1% ja kaldega 20° ca 4%.

Mida suurem on paneelide nurk seda paremini tuleb sealt lumi maha. Samas kui teoreetiliselt kataks lumi paneelid alates detsember kuni veebruari lõpp, siis väheneks aastane tootlikkus vaid 8%.

Mida kõrgemale katuse pinnast või kaugemale seinast PV paneelid paigalda, seda rohkem energiat need toodavad, sest nõnda on paneelidel parem jahutus.

Mõne paneeliga süsteemi saab paigaldada ka ilma alusraamita otse katusele või seinale (üldjuhul Off-grid lahendused).
Suuremate süsteemide installeerimisel kasutatakse spetsiaalset alumiiniumprofiilist alusraamistikku, mille peale päikesepaneelid omakorda kinnitatakse.

Paigaldamine vertikaalselt

Novembrist  veebruarini on vertikaalselt (90°) paigaldatud päikesepaneelide tootlikkus ca 7% suurem kui 40 kraadise nurga all ja sellise paigutuse juures ei saja ka lumi paneelidele. Aastaringselt 90° maapinna suhtes (seinale kinnitatud) paneelidel on  tootlikkus 26 % väiksem kui 40° nurga all paneelidel.

Autonoomsete süsteemide puhul kus päikesepaneelide võimsus on optimeeritud andmaks vajaliku energia ka talvekuudel on soovitav paneelid paigaldada 90° nurga all näiteks hoone seinale.

Paigaldamine maapinnale

Kui katus ei võimalda päikesepaneelide paigaldamist kagu – edel suunal, katuse nurk on ebasobiv või pole katusel piisavalt ruumi, siis hea alternatiivina on võimalik päikesepaneelid paigaldada maapinnale.

Kuna maapinnale paigaldatud paneelidel on tagatud ka hea jahutus, siis tõstab see aastast tootlikkust 5%.

Järgivajam (tracking system)

Eestis on hajutatud kiirguse osakaal üsna suur ja seega päikest järgiva automaatika tasuvus küsitav.
Järgivajam tõstab küll omajagu tootlikkust, aga seadmete hind suhtes päikesepaneelide tänase maksumusega on kahandanud nende kasutamist viimasel ajal oluliselt. Odavam on lisada juurde mõned paneelid, et katta ära lisaenergia kogus mida järgivajami kasutamine juurde annaks.
Väikese Off-grid lahenduste puhul võib näiteks ise valmistada käsitsi pööratava raami. Mõned korrad päevas paneelide keeramine päikesele kaasa tõstab tootlikkust märgatavalt.