Päikesepaneelide ostujuhis

Mikrotootjana liitumise võimalus alates 2012. aastast ja aina kallinev elektrienergia on loonud Eestis eratarbijate seas suurema huvi päikeseenergiast elektritootmiseks. Turul on aga päikesepaneelide valik väga suur ja võtab esmalt silme eest kindlasti kirjuks.

Kui näiteks auto, mis on sarnases hinnaklassis eramaja päikesepaneelide süsteemiga, võime kahe aasta möödumisel maha müüa, kuna mudel ei sobinud hästi, siis päikesepaneelide puhul pole selline müük võimalik kuna järelturg selles osas puudub.

Päikesepaneelide eluiga on 40 kuni 50 aastat.
Seega, need mõned korrad, mil meil on võimalus oma elus tegeleda päikesepaneelide soetamisega, peaks valiku langetamine olema eelnevalt korralikult kaalutletud.

Tee omale üksikasjalikult selgeks, mida sisaldavad tehase garantiitingimused.

Praak element lamineeritud päikesepaneelis

Garantiitingimuste sisu ja nende aktsepteerimine on tarbija vastutusala ning probleemide tekkimisel Tarbijakaitseamet oluliselt aidata ei saa.
Sõltumata garantiitingimustest on seadusest tulenevalt tarbijail õigus puudusega päikesepaneeli puhul esitada Euroopa Liidus tegutsevale müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast (väljaspool Euroopa Liitu soetatud kauba puhul kehtivad vastava riigi seadused). Müüjapoolne ekspertiisi kohustus on 6 kuud peale kauba üle andmist. Peale seda peab ostja ekspertiisi ise tellima.

Tootjate garantiitingimustes on üldjuhul kirjas, et garantii ei kata ekspertiisi, transpordi- ja paigalduskulusid. Seega tuleb ostjal tasuda nii katkise kui ka uue paneeli transport ja kui paneeli tootja asub väljaspool EUd, võib transport ja ekspertiis minna kulukamaks kui uue paneeli soetamine.

Kui tootja garantiitingimustes on kirjas, et need kehtivad müüja ja ostja vahel, siis siinkohal mõeldakse ostja all Eestis või näit Saksamaal tegutsevat edasimüüjat, aga mitte teid kui paneelide omanikku. Sellisel juhul puudub alus pöörduda probleemide puhul otse tehasesse, vaid peate esitama pretensiooni teile paneele müünud firmasse.
Tuleks jälgida, et garantiitingimustes on reguleeritud olukord, kui edasimüüja on lõpetanud ärilise tegevuse. Sellise olukorra kaitseks peaks olema garantiitingimustes kirjas näiteks: „Tulenevate õiguste tagamiseks, peab toote omanik võtma ühendust õiguspärase müüjaga. Juhul kui edasimüüjat enam ei eksisteeri, võtta ühendust tehasega. Pretensioonile lisada ostutšekk.

EU’s toodetud päikesepaneel ei anna automaatselt garantiid, et tegemist on kvaliteetse paneeliga.

Kuigi päikesepaneeli tagaküljel on kirjas “Made in EU”, ei keela seadus kasutada väljaspool EU’d toodetud päikesepaneeli elemente komplekteerimisel. Päikesepaneeli element on aga tähtsamaim komponent paneeli valmistamisel.

On üsna tüüpiline, et EU’s väiketootjad teevad päikesepaneele jätkuvalt käsitsi või kasutavad tootmisprotsessis tehnoloogiliselt vanu seadmeid. Kvaliteedilt ei suuda selline tootmisviis aga enam konkureerida tänapäevase robottehnoloogiaga. Paluge müüjalt nt videoklippi teile pakutavate päikesepaneelide tootmisprotsessist, et veenduda, kas paneelid on komplekteeritud tänapäevase kõrgtehnoloogia abil.

Päikesepaneelide mobiilne testimislabor

Saksamaal toimunud InterSolar messil tutvusime
BEC-Engineering mobiilse päikesepaneelide testimislaboriga. Olles testinud suurel hulgal EUs müüdavaid päikesepaneele, väitsid testlabori töötajad, et sõltumata tootjast leidub silmaga nähtamatuid vigu kõikidel paneelidel, kuid mida parem on tootmistehnoloogia, seda vähem neid esineb. Rohkete tootmisvigade esinemine mõjutab oluliselt aga päikesepaneeli tootlikkust eluea jooksul.

Vt foto visuaalselt perfektsest paneelist ja teine foto sellest, kuidas sama paneel labori monitoril välja näeb.

Kui soovid osta EU’s toodetud paneeli, siis kontrolli, et see oleks ikka toodetud ELi liikmesriigis

Veetaskud – kehvasti paigaldatud silikoon

Üsna levinud on tendents, kus näiteks väljaspool EU’d toodetud päikesepaneelile soovitakse jätta tootja või edasimüüja poolt mulje, et tegemist on EU’s valmistatud paneeliga, sest nii saab küsida paneeli eest kõrgemat müügihinda või võita klientide eelistust.

Kõige tavalisem trikk on, et registreeritakse Saksamaal või mõnes teises ELi liikmesriigis tootja nimega esindus ja selle aadress on näha ka paneeli brošüüris. Tuleb jälgida, et paneeli tootelehel oleks kirjas näit Made in Germany. Õige tootjamaa on märgitud ka üldjuhul paneeli taga oleval infosildil.

Kui tegemist on tundmatu tootjaga ja enne ostu on võimalik paneel visuaalselt üle vaadata, siis kontrolli järgmist:

  • Kas raami ja paneeli ühenduskohtades on silikoon kõikjal olemas. Kui on kohti, kus silikoon puudub, tekivad sinna veetaskud ja külmumise – sulamise tagajärjel saab paneel kahjustada.
  • Vaata, et elementides ei oleks näha pragusid. Samuti jälgi, et elemendi finger’id (ülipeened triibud elemendi pinnal) ei oleks kahjustatud ja ebaühtlased
  • Jälgi, et paneeli laminaadis ei oleks võõrobjekte nagu metallipuru ja muu taoline sodi.

Päikesepaneelide vead, mida välise vaatlusega pole võimalik tuvastada:

Mikropraod päikesepaneeli elementides
  • Mikropraod päikesepaneeli elementides, mis tekivad valest tootmistehnoloogiast: elementide käsitsi jootmine; odava vahekile (EVA – etüleen vinüül atsetaat) kasutamine laminaadis; valed võtted lamineerimisprotsessis.
    Enamasti annab päikesepaneeli tootlikkuse vähenemine mikropragude tõttu tunda mõne aasta möödumisel, kui paneeli on väntsutanud tuuled, lume raskus ja pidev termiline protsess.
    Mikropragusid on võimalik tuvastada elektroluminents kaameraga.
  • Ebakvaliteetse EVA vahekile tõttu toimub paneeli koltumine ca 3-5 aasta jooksul, mille tulemusena on takistatud päikesekiirguse jõudmine elementide pinnale ja seega langeb paneeli tootlikkus märgatavalt.
  • Ebakvaliteetsed või kehvasti tinutatud elementide ühendussiinid (busbar), mille tulemusena tekivad aastate jooksul katkestused ja paneel lakkab osaliselt või täielikult töötamast.