Päikesepaneeli ehitus ja efektiivsus

Päikesepaneeli ehk PV paneeli (photovoltaic) võib ehituselt võrrelda pangakaardiga, mis kihtidena kokku laotud ja pressi all lamineeritud. Kihte on viis:

  • Peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas;
  • Polümeerist kilematerjal;
  • Omavahel ühendatud päikesepatarei elemendid;
  • Polümeerist kilematerjal;
  • Alusmaterjal, milleks on tavaliselt plastikust plaat.

Kui erinevad kihid on omavahel kokku lamineeritud, pannakse ümber alumiiniumist raam, tagaküljele kinnitatakse kaablite niiskuskindlaks ühendamiseks karp, milles asuvad ka dioodid, mis peavad elektrivoolu mööda juhtima, kui paneel päikesevarju satub.

Päikesepatarei elemente valmistatakse erinevatest materjalidest ja sellest on tingitud ka nende nimetused:

  • MONOKRISTALL – efektiivsus 11–17%;
  • POLÜKRISTALL – efektiivsus 11–15%;
  • ÕHUKESEKILELINE (thin film) – viit erinevat alaliiki, mille tüüpiline efektiivsus jääb vahemikku 3–11%.

Kõige enam on levinud monokristall ja polükristall paneelid. Nii mono- kui ka polükristall paneelide tootlikkus Eestis on sama.
Efektiivsus iseloomustab, mitu protsenti suudab päikesepaneel päikeseenergiat ümber muundada elektrienergiaks.

Päikesepaneeli efektiivsusega puutub tavatarbija kokku läbi paneeli mõõtmete: kindla suurusega pinnaühikult (nt hoone katus) toodavad suurema efektiivsusega paneelid rohkem energiat. Seega ei ole niivõrd vahet, mis on paneeli efektiivsus, olulisem on 1W maksumus.

Päikesepaneeli elektrilisi parameetreid iseloomustatakse läbi volt-amper karakteristiku ehk I-V kõvera.

Päikesepaneeli tehnilistes andmetes on näha mitme parameetri puhul lisatähist mpp (maximum power point). MPP on maksimaalne punkt I-V (voolu-pinge)* kõveras, kus kõvera ühes otsas on lühis (Isc) ja teises otsas avatud ahel (Uoc). Praktikas näeks see välja nii, et kui me päikesepaneeli avatud ahelale hakkame sujuvalt rakendama koormust ja samal ajal mõõdame pinget ja voolu, siis mpp on see punkt, kus I x V on maksimaalne P. Näiteks 36 päikesepatarei elemendiga mono- või polükristall päikesepaneelidel on mpp vahemikus 15 – 18V. Mida madalam on paneeli temperatuur seda kõrgem on pinge U ja mida suurem on päikesekiirgus seda suurem on vool I.

Päikesepaneeli mpp punkti oskab määrata MPPT kontroller (Maximum power point tracker).

*I-V kõvera puhul on pinge tähiseks V. Samuti ka osad päikesepaneelide tootjad annavad oma tehnilistes andmetes pinge tähiseks Voc (avatud ahela pinge) või Vmpp (pinge maksimaalse võimsuse puhul). Tavakasutuses on pinge tähiseks U ja ühikuks V (volt).