Päikeseenergia Eestis

Teatavasti on Saksamaa suurim päikeseenergia tootja maailmas, seal asub ca 50% kogu maailma päikeseelektrijaamadest.
Kui võrrelda  päikesepaneelide tootlikkust Eestis ja Saksamaal, siis aasta lõikes on see sama. Eestis on päikeseenergiat küll vähem, aga seda kompenseerib keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust.

Eesti eripäraks on, et talvekuudel langeb päikesepaneelide tootlikkus oluliselt ehk perioodil märts kuni oktoober toodavad päikesepaneelid 90% kogu aastasest energia kogusest.

Mono- ja polükristall päikesepaneelide tootlikkus Eestis
Suund lõunasse ja nurk maapinna suhtes 40° kraadi 1kW päikesepaneelide süsteemi tootlikkus Tootmiseks 1kWh energiat
päevas peab olema paneelide võimsus
kWh kuus kWh päevas kW
Jaanuar 20,2 0,65 1,54
Veebruar 48,7 1,74 0,57
Märts 87,7 2,83 0,35
Aprill 125 4,17 0,24
Mai 154 4,96 0,20
Juuni 148 4,94 0,20
Juuli 150 4,83 0,21
August 122 3,95 0,25
September 85,5 2,85 0,35
Oktoober 52,7 1,70 0,59
November 20,9 0,70 1,43
Detsember 12,2 0,39 2,56
Aastas kokku 1030 kWh

Kirjutises toodud võrdlevad ja statistilised päikeseenergia andmed pärinevad leheküljelt: Photovoltaic Geographical Information System