MPPT kontrolleri tööpõhimõte

Päikesepaneeli I-V kõver

MPPT kontroller (Maximum power point tracker) määrab hetke päikesekiirgusest ja paneeli temperatuurist tulenevalt maksimaalse punkti, kus voolu ja pinge suhe annab suurima võimsuse (P=I * U). MPP punktis korjatud  energia (alalisvool) muudetakse väga väikeste kadudega (2-4%) võrguinverteris vahelduvvooluks (230V) või aku laadimiskontrolleris laadimispingele sobivaks alalisvooluks (12/24/48V).

Akude laadimisel MPPT kontroller tõstab päikesepaneelide tootlikkust võrreldes  PWM (Pulse width modulated) kontrolleriga ca 20%.

Kuna MPPT kontrollerite maksumus on mitu korda kallim võrreldes PWM kontrolleritega, siis väiksemate lahenduste (<500W) puhul kasutatakse siiski jätkuvalt PWM kontrollereid.

 

*I-V kõvera puhul on pinge tähiseks V. Samuti ka osad päikesepaneelide tootjad annavad oma tehnilistes andmetes pinge tähiseks Voc (avatud ahela pinge) või Vmpp (pinge maksimaalse võimsuse puhul). Tavakasutuses on pinge tähiseks U ja ühikuks V (volt).